Nyheter
Nyheter i utgåva 6 av Ordkors
From denna utgåva, kommer utgåvorna inte att knytas till årtal, så nästa utgåva kommer att heta
utgåva 7 avsett när den kommer. Eventuellt kommer någon mellanutgåva, t.ex. 6.1

Det går att välja fönsterstorlek i procent av fullskärm. Första gången programmet startas visas
ett fönster som är 80 % av fullskärm. Det betyder att de tidigare problemen med små bildskärmar
med låg upplösning troligtvis är undanröjda.

Antalet ord i ord-databasen har utökats till strax över 4 miljoner.

Alla ord (med vissa undantag) i SAOL13 finns med, såväl oböjda som böjda, allt med vederbörligt
tillstånd från Svenska Akademien.

Orden har grupperats i SAOL13 oböjda, SAOL13 böjda, Övriga vanliga ord, Övriga ovanliga ord,
Egen ordlista och Extra ordlista. Man kan välja vilken eller vilka grupper sökning ska ske i.

Antalet synonymer har utökats och omfattar även en del "korsordssynonymer", exempelvis så är
"grannlåt" och "jenka" synonymer.

Bland synonymerna finns även "Nycklar" som används i korsord, t.ex. anger du "Fiffig
åtgärd" i inmatningsrutan så får du "Abrovink" som synonym och vice versa. För att man ska
kunna mata in nycklar som är längre än 25 tecken (vilket är max för ordsökning) har
inmatningsrutan förlängts till 40 tecken.

I synonymerna finns alla grundämnen med, t.ex. anger man PALLADIUM så får man PD som
synonym och vice versa. En-bokstaviga grundämnen är inte med.

I synonymerna finns alla USA-stater med, t.ex. anger man WI så får man Wisconsin som
synonym och vice versa.

I synonymerna finns alla namnsdagar. Anger man ett namn tex KAJSA så får man som synonym
AUGUSTI-2. Och anger man AUGUSTI-2 får man KARIN och KAJSA. Dessutom anger man enbart
anger månadens namn utan någon dag, får man alla namnsdagar den månaden.

I synonymerna finns alla världens länder med data som synonymer. Anger man SVERIGE får man
landsbeteckningarna SE och SWE, toppdomänen .SE, huvudstaden STOCKHOLM och
nationalitetsbeteckningen på bilar S och naturligtvis vice versa. Däremot är inte SE,
SWE, .SE, S och STOCKHOLM synonymer till varandra.

Det finns några ordlistor som är markerade "Fler kol". De presenteras med med flera kolumner och
man kan välja viken kolumn ordlistan ska sorteras på, framlänges eller baklänges.

Knappen "Tidigare ordbilder" har tillkommit. Men den så får man upp en lista på de senaste 25
ordbilder man har angivit. Listan finns kvar även om man har stängt programmet.

Det är möjligt att lägga in egna synonymer via knappen "Egna synonymer" De kan omfatta
flera ord.

Man kan nu ange ett kommatecken för konsonant och en punkt för vokal.

Orddatabasen innehåller ord med bindestreck, använd understrykningstecken (_) för att söka
efter sådana ord.

Orddatabasen innehåller ord med mellanslag, använd vertikalstreck (|) för att söka
efter sådana ord.

Det finns nästan ingen begränsning av antalet ordlistor man kan lägga till.

Det går att komplettera ordlistorna med egna ord.

Det finns möjlighet att säkerhetskopiera alla egna tillägg, ord, ordlistor och synonymer.

Det finns export- och importmöjligheter av egna ord, egna synonymer och egna ordlistor.

Knappen Avbryt finns numera med för att kunna avbryta en längre bearbetning, t.ex. då man
använder asterisk som i *VID.

Man kan välja vilka sökmotorer som ska användas när man vill söka efter ett ord på Internet.

En knapp för att rensa sökrutan har tillkommit.

En knapp för att skicka beställning av licens för Ordkors tillkommit.

Om du flyttar Ordkors-fönstret till annat ställe än mitt på skärmen, så startas Ordkors nästa gång
med fönstret placerat där du slutade.

From denna utgåva är Ordkors ett prenumerationsprogram som kostar 250 kr per år inkl. moms, men i
gengäld så kommer det uppdateringar av databasen varje eller varannan månad. Det kommer upp ett
meddelande om när prenumerationsperioden närmar sig sitt slut. Prenumerationsperioden är löpande 12
månader och är inte knuten till kalenderåret.